KONTAKT 
 REFERENSER      
   OM PSO    
 
       
 
Referenser
Medarbetarenkäten PSO har varit i bruk sedan 1996, och används av såväl stora som små företag samt kommuner, landsting och statliga myndigheter.