KONTAKT 
 REFERENSER      
   OM PSO    
 
       
PSOGraph
 
Om PSO
  • Enkelt Inga krångliga manualer, instruktioner eller blanketter.
  • Skräddarsydd lösning Vi anpassar enkäter för er organisation. En sådan skräddarsydd lösning ger möjligheter att ställa specifika frågor som utgår från behoven och förutsättningarna på just er arbetsplats.
  • Anonymt Sammanställt resultat redovisas inte för grupper med färre än åtta svar. Enskilda resultat kan aldrig tas ut av någon annan än den svarande själv.
 
 
PSO är framtagen av erfarna beteendevetare, med utgångspunkt från Marvin Weisbords sexbox-modell. Enkäten består totalt av 38 frågor och är indelad i sex frågeblock: mål, arbetsformer, ledning, relationer, kontroll och trivsel. Varje svarsalternativ är uttryckt i klartext och bakom varje svarsalternativ finns en vikt som gör det möjligt att beräkna ett totalresultat.
Ladda ner broschyr