KONTAKT 
 REFERENSER      
   OM PSO    
 
       
 
Vi mäter det omätbara
Medarbetarenkäten PSO är mätinstrumentet för det psykosociala klimatet på din arbetsplats. Vår webbaserade tjänst hjälper dig att påvisa dess styrka och svagheter i frågor så som mål, ledning och trivsel på arbetsplatsen. Enkäten besvaras via Internet - enkelt, snabbt och helt anonymt.
 
Bra företagsklimat är bra
för affärerna
Länge fokuserades arbetsmiljöarbetet på teknik. Idag vet vi att på en kreativ och effektiv arbetsplats krävs vissa förutsättningar i arbetsorganisation och arbetsinnehåll. En viktig del för ett verkande företag eller organisation är att samarbetet fungerar och att anställda känner sig engagerade och trivs. PSO är ett instrument för att kartlägga den psykosociala situationen på arbetsplatsen. PSO ringar in de områden där det kan behövas insatser för att åstadkomma en förändring.