KONTAKTENGLISH
 KUNDER      
   OM OSS    
 
   PSOTJÄNSTER  
 
Tjänster
  • Arkitektur och teknisk design
  • Affärsanalys
  • Förstudier
  • Integration
  • Kravställning
  • Teststrategier
  • Utveckling
  • Workshop enligt Okatimamodellen
 
PRODUKTER
PSO - mäter det omätbara

PSO är en medarbetarenkät med frågor om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Enkäten besvaras via Internet, enkelt, snabbt och helt anonymt.

Läs mer >>
Enkundi - information på lätt sätt

Med hjälp av Enkundi får du snabbt svar på de frågor du behöver ställa och informationen samlas smidigt in via webben.