KONTAKTENGLISH
 KUNDER      
   OM OSS    
 
   PSOTJÄNSTER  
 
Vår melodi
Magnus och Urban har av och till arbetat tillsammans sedan 1998. Det började när båda var anställda på konsultföretaget Daktyl, därefter har samarbetet fortsatt under friare former. Sedan några år tillbaka är de återförenade, nu på Okatima som Magnus hade startat tillsammans med kollegan Benny Dolk. Grunden till Okatima var att Magnus och Benny hade musiken som gemensam nämnare och 2002 skickade in bidraget Someday till Melodifestivalen. Det visade sig att juryns musiksmak inte var densamma som deras, så de förlitade sig på sin kompetens inom IT istället - vilket föll uppdragsgivarna mer i smaken.
 
Magnus Göransson arbetar i huvudsak med arkitektur, teknisk design och analys samt systemutveckling. Bland de kunder Magnus arbetat med märks Vodafone, Telia, E.ON Gas, Sonera, Södra och SVT.
Urban Jönsson arbetar i huvudsak med affärsanalys, processer, statistik och klustergrafik. Är också ansvarig för vår medarbetarenkät PSO där Urban har närmare 20 års erfarenhet.